Hoe werkt het?

De gemeente Wassenaar besteedt per jaar bijna 4 miljoen euro aan subsidies voor cultuur, sport en sociale voorzieningen. Dat is belangrijk, want een aantrekkelijk cultuur- en sportklimaat stimuleert sociale cohesie, ontplooiing, welzijn en gezondheid. Daarnaast dragen uitgaven aan sociale voorzieningen – zoals mantelzorg, de Schooladviesdienst en Jeugdgezondheidszorg- bij aan een veilig en sociaal Wassenaar met goede maar betaalbare zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers.

Jaarlijks beslist de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling in november over de verdeling van deze pot belastinggeld. Al voor de zomer geeft de gemeenteraad bij de kadernota advies aan het college over wat er in de begroting moet komen. Als VVD willen wij publiek geld graag goed besteden en niet meer uitgeven dan nodig. Daarom vragen wij aan jou om met ons mee te denken waar de gemeente het geld het beste aan kan uitgeven. Nu wordt het subsidiegeld besteed aan een rijk aanbod. Maar doen we wel de juiste dingen? De VVD-fractie is benieuwd hoe u het zou verdelen. Dus daarom de vraag: wat te doen met 4 miljoen? Welke ideeën heeft u voor de verdeling van het geld?

Laat het mij weten via vvdwassenaar@outlook.com
Caroline Klaver-Bouman
VVD-woordvoerder Mens en Maatschappij

Het resultaat van deze enquête zal de VVD meegeven aan het College en betrekken bij de beoordeling van beleids- en investeringsplannen van de gemeente.